Utställning på Slagthuset!

14-15 september finns jag på Slagthuset i Malmö där jag är en av utställarna på Återbruk &Hantverksmässan.

På mässan ställer jag bland annat ut bilden ovan som ingår i min bildserie som jag kallar för “The Beauty Of The Deserted” eller “Inte Bara Skrot” Bilderna är tryckta på canvas och samtliga tavlor säljs till reducerade priser under utställningen, priserna gäller även beställningar som görs av motiven under mässan. Välkomna in.