Villkor

 

VILKOR FÖR KÖP HOS ”ROSENSÖ FOTOKONST”.

 

 

Kontaktuppgift till Rosensö Fotokonst:

Roger@rosensofotokonst.se

Tel: 0768-784 223

 

Allmäna vilkor

Vid beställning av produkter från https://rosensofotokonst.se gäller nedanstående villkor. Detta medför att du som konsument ingår och godkänner dessa allmänna villkor vid samtliga köp på https://rosensofotokonst.se

Rosensö Fotokonst tillämpar bl.a. bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt dataskyddsförordningen vid köp på https:// www.rosensofotokonst.se  

 

Priser

Samtliga priser är inklusive moms. Och fraktavgift. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.

 

Leverans av fysiska bilder

Rosensö Fotokonst levererar för närvarande alla försändelser med Postnord . Jag använder mig av flera olika leveransalternativ för snabbast möjliga leverans till dig.  Uppskattad leveranstid är för närvarande är 1-2 veckor. I de fall leveranstiden av någon anledning skulle dra ut ytterligare på tiden meddelas du om detta antingen via mail eller telefon. Om du inte accepterar den nya leveranstiden har du rätt att häva köpet                                                                                               

 

Köp av digitala bilder.

Vid köp av digitala bilder i butiken får du efter betalning tillgång till de bilder du beställt.
Bilderna finns tillgängliga för nedladdning i sju dagar efter köp.

Bilderna finns för nedladdning i lägre upplösning för användning på webben eller i hög upplösning om man vill få ut sina nedladdade bilder i tryck. .
Bilderna levereras i filformatet JPEG.                                                                                                                                                                          

Beställaren får ej printa ut bilderna för kommersiellt syfte, ej heller upplåta eller vidaresälja rätten till bild till tredje part, utan att överenskommelse om detta träffats med Rosensö Fotokonst.  Förutom dessa förbehåll står det köparen fritt att använda bilderna som han/hon behagar. Upphovsmannens namn Rosensö Fotokonst skall alltid anges vid publicering.

 

Leverans till postombud/serviceställe

Huvudparten av mina produkter går av naturliga skäl inte in i ett normalt brevinkast och skickas därför direkt till närmaste utlämningsställe (oftast en livsmedelsaffär eller servicebutik).

Leveransrisk

Rosensö Fotokonst står för risken att varan skadas eller kommer bort under transporten från mig till dig. Vid eventuell retur står du själv för risken att varan skadas eller kommer bort.

 

Betalning

Betalningsalternativ som https;//www.rosensofotokonst tillämpar är Paypal eller Swish.

 

Reservation för ändringar

Jag reserverar mig för eventuella prisändringar, slutförsäljningar eller felaktig information orsakad av tekniska eller mänskliga fel. Jag förbehåller mig rätten att ändra priser och köpevillkor.

 

Öppet köp

Rosensö Fotokonst ger dig rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag du tagit emot din vara. Vid retur ska varan returneras i samma skicka som den var i vid leverans till dig. För att kontrollera att varan stämmer med din beställning får du endast hantera och undersöka varan på samma sätt som brukligt om du provar/tittar på en vara i en butik. För det fall du hanterat varan i större omfattning än vad som beskrivs här får du stå för varans värdeminskning. Rosensö Fotokonst tillämpar en fullständig värdeminskning (dvs. hela varans värde) om returnerad vara inte är i skick att säljas på nytt (såsom ny vara). Vid retur av en vara står Rosensö Fotokonst för returkostnaden förutsatt att du först antingen tar kontakt med mig via mail roger@rosensofotokonst.se eller telefon: 0768-784 223

 

Återbetalning av retur

Vid godkänd och mottagen retur betalar jag inom 10 dagar tillbaka alla betalningar jag fått från dig, bland dem också eventuella leveranskostnader (från mig till dig) Återbetalning sker på smidigaste sättet enligt överenskommelse.

 

Reklamationsrätt

Rosensö Fotokonst ger dig full ersättning i form av ny produkt när det konstaterats ett tillverkningsfel. Det är viktigt att undersöka produkten noggrant när den anländer. Om en produkt är skadad eller på annat sätt är felaktig när den anländer bör en reklamation (om möjligt) ske inom 7 dagar från mottagandet. Om tvist uppstår följer jag alltid Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Kontakta mig på mail roger@rosensofotokonst.se eller på telefon: 0768-784 223 om du vill reklamera din produkt.

 

Bedrägeri

Alla bedrägeriförsök polisanmäls.

 

Pris-och produktinformation

Rosensö Fotokonst förbehåller sig rätten att häva köp som ingåtts p.g.a. eventuella felaktigheter i lagerstatus eller pris. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är Rosensö Fotokonst inte skyldiga att tillhandahålla varan, jag kan då välja att föreslå en alternativ vara. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet (en digital bild och en bild i tryck skiljer sig alltid något i ljus och färg).

 

Force Majeure

Rosensö Fotokonst är inte ansvarigt för försenad prestation (inklusive leverans och garantiåtgärder) orsakad av omständighet utanför Rosensö Fotokonst kontroll. Exempel på omständighet utanför Rosensö Fotokonst kontroll är (utan att utgöra en fullständig förteckning), arbetskonflikt, strömavbrott, åsknedslag, eldsvåda, atmosfäriska störningar, lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk eller liknande omständighet, eventuella strömavbrott, störningar hos ansvariga av webbhotell/server där Rosensö Fotokonst ligger och/eller förseningar pga. Internetanslutna nät etc.